Huizenbubbel

Velen van ons is verteld dat de huizenprijzen zo hoog zijn omdat er teveel mensen zijn en te weinig huizen. Dit is een mythe. De huizenprijzen zijn torenhoog omdat banken miljarden euro’s (en guldens vóór de Euro) hebben gecreëerd voor huizen. Voorafgaand aan de crisis, zijn de huizenprijzen geëxplodeerd. Dit maakt mensen armer (zij besteden meer aan woonlasten) en banken rijker (zij ontvangen meer rente).

 

Banken hebben miljarden gecreëerd door de hypotheekmarkt

In de 20 jaar voorafgaand aan de financiële crisis, zijn de huizenprijzen in Nederland met meer dan 400% gestegen. Veel mensen denken dat dit komt, omdat er te weinig huizen zijn. Dit is slechts een gedeelte van het plaatje. Een van de belangrijkste oorzaken van deze enorme prijsstijging, is dat banken de mogelijkheid hebben geld te creëren op het moment dat zij een lening verstrekken. huizenprijzen

Huizenprijzen stijgen sneller dan lonen

Huizenprijzen zijn de afgelopen decennia veel sneller gestegen dan de lonen. Dit betekent dat huizen minder en minder betaalbaar zijn geworden. Iedereen die niet al een huis in bezit had voor de huizenbubble, moest steeds meer van zijn salaris besteden aan een plek om te wonen. En het zijn niet alleen kopers die worden geraakt: ook huurprijzen zijn gestegen, inclusief sociale huisvesting. Deze toename in prijzen heeft geleid tot een enorme toename in hypotheeklasten voor nieuwkomers op de woningmarkt. Een voorbeeld uit de UK, in 1996 besteedde iemand met een gemiddeld salaris die een huis kocht gemiddeld 17,5% van salaris aan hypotheeklasten, in 2008 was dit gestegen naar 49,5%. In Londen zijn de cijfers zelfs nog indrukwekkender, een toename van 22,2% van het inkomen werd besteed aan hypotheeklasten, in 2008 was dit maar liefst 66,6% (bron).

Bijna niemand heeft baat bij speculatie in de huizenmarkt

Vastgoedzeepbellen en het speculatieve gedrag wat daarmee gepaard gaat hebben de neiging om financiële crisis te veroorzaken, wat leidt tot lagere groei, hogere werkloosheid en hogere overheidsschuld. Hogere huizenprijzen fungeren ook als herverdelingsmechanisme van welvaart van jong naar oud, van arm naar rijk en van diegene die geen huis bezitten naar diegene wel een huis bezitten. Maar ook huizenbezitters profiteren niet van hogere huizenprijzen. We hebben tenslotte allemaal een woonplek nodig en zodra iemand zijn huis verkoopt zal diegene merken dat over het algemeen andere huizenprijzen even hard zijn gestegen. In werkelijkheid zijn het enkel de banken en diegene die verschillend onroerend goed bezitten die profiteren van hogere huizenprijzen. Hogere huizenprijzen betekent dat mensen hogere hypotheken moeten nemen voor langere periodes, wat meer renteopbrengsten betekent voor de banken.

Waarom gaat deze huizenmarktcrisis niet zomaar voorbij?